Tietomallit ja skeemat


Tämä dokumentti esittää viimeisimmät versiot:
a) XML-skeemoista.
b) Skeemojen perusteella tehdyistä UML-kuvista (osittain).
c) Skeemojen perusteella tehdystä HTML-muotoisesta skeeman dokumentaatiosta.


Niiden joille XML-skeema ei ole tuttu, pystyvät saamaan parhaimman kuvan skeemasta ja sen tietosisällöstä selaamalla kohdemallien UML kuvia ja HTML muotoisia dokumentteja. Sekä UML-kuvat että HTML dokumentit on generoitu suoraan XML-skeematiedostosta.


KRYSP tietopalveluiden WFS kohdeluokat
KRYSP tietopalveluiden WMS tasot


Skeemojen sovellussäännöt


XML-tiedostojen luomisessa on sovittu käytettäväksi seuraavia oletusarvoja ja ehtoja:

Opastavat tiedot


Opaskartta

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Osoitteet

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Palvelut

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Verkkotopologia

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Asemakaava


Asemakaava

Versio Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Ympäristö


Ilmoitukset

Versio 2.2.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.2 (20-03-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Vesihuoltolaki

Versio 2.2.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.3 (31-03-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Maa-ainesluvat

Versio 2.2.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.2 (20-03-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Ympäristöluvat

Versio 2.2.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.2 (20-03-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Pilaantuneet maa-alueet

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Luontokohteet

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Ympäristön tila ja seuranta

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Rakennusvalvonta


Rakennusvalvonta

Versio 2.2.0 (17-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.5 (20-03-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti


Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu


Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Versio 2.2.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.5 (20-03-2014)

a) XML-skeema
b) UML-kuva skeemasta
c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Yleisen alueen käytön lupa


Yleisen alueen käytön lupa

Versio 2.2.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Versio 2.1.3 (20-03-2014)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti

Kantakartta


Kantakartta

Versio 2.1.1 (18-06-2015)

a) Yksittäiset skeematiedostot:

Kantakartta-skeema
Kantakartta-kantakohteet
Kohteiden ominaisuuksien arvojoukkomäärittelyt
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luokittelemattomat
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Tonttijako
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko

Versio 2.0.1 (15-04-2014)

a) Yksittäiset skeematiedostot:

Kantakartta-skeema
Kantakartta-kantakohteet
Kohteiden ominaisuuksien arvojoukkomäärittelyt
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luokittelemattomat
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Tonttijako
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko

b) UML-kuvat skeemasta, versio 2.0.0

Kantakartta-aineisto
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luokittelemattomat
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Tonttijako
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko

c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti, versio 2.0.0


Kunnan kiinteistötoimitus


Kunnan kiinteistötoimitus

Versio 1.0.3 (20-11-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti


Maankäytön muutos (kaavan ja tonttijaon hakeminen)


Maankäytön muutos (kaavan ja tonttijaon hakeminen)

Versio 1.0.1 (18-06-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti


Yleiskaava


Yleiskaava

Versio 1.0.1 (21-12-2015)

a) XML-skeema
b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
c) UML-mallit
Kaikki
Yleiskaava-alue
Aluekohteet
Viivakohteet
Pistekohteet29.12.2015